Si seguiu aquests consells gaudireu del Cava en la seva màxima esplendor.

Si sigue estos consejos disfrutará del Cava en su máximo esplendor.

If you follow these tips you will enjoy Cava in its maximum splendor.

Com refredar el cava? / Cómo enfriar el cava? / How to cool cava?

1

Posar 1 dia abans del seu consum a la nevera.
Poner 1 día antes de su consumo en la nevera.
Place in the fridge 1 day before consumption.

2

Des de la nevera posar 30 minuts abans del seu consum al congelador.
De la nevera poner 30 minutos antes de su consumo en el congelador.
From the fridge place in the freezer 30 minutes before consumption.

3copa

Servir en copa inclinant-la i omplint només fins la meitat, recordeu d’agafar la copa per la seva tija (ajuda a no escalfar el cava).
Servir en copa inclinándola y llenando sólo hasta la mitad, recordar de coger la copa por el fuste (ayuda a no calentar el cava).

Serve in a glass while tilting it and filling only halfway, remember to hold the glass by the stem (helps in not heating the cava).

4

Per mantenir la temperatura poseu l’ampolla en una glaçonera amb aigua I gel, de no ser possible utilitzeu en una funda de gel.
Para mantener la temperatura coloque la botella en una cubitera con agua y hielo, de no ser posible utilice en una funda de hielo.

To maintain the temperature place the bottle in a ice bucket with water and ice, if not possible use in an ice pack.

 

Com emmagatzemar Cava a casa? / Cómo almacenar Cava en casa? / How to store Cava at home?

 

Sempre és recomanable conservar les ampolles en vertical (la caixa original és ideal per fer-ho) en  un lloc sec, fresc i sense grans canvis de temperatura.

Tampoc és recomanable tenir ampolles a casa per més de un any, recordeu que el cava un cop a casa ja no esta guanyant envelliment

 

Siempre es recomendable conservar las botellas en vertical (la caja original es ideal para hacerlo) en un lugar seco, fresco y sin grandes cambios de temperatura.

Tampoco es recomendable tener botellas en casa por más de un año, recuerde que el cava una vez en casa ya no esta ganando envejecimiento.

 

It is always recommended to keep the bottles vertically (the original box is ideal for doing so) in a cool, dry and without major temperature changes place.

It is also not advisable to have bottles at home for more than one year, remember that the cava once home is no longer aging.